ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ НА

 

www.shop.tminox.com

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Томика Метал” АД, наричано за кратко ТЪРГОВЕЦ и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин www.shop.tminox.com за покупка на стоки. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. С натискане на бутона "Потвърди", потребителят(клиентът) се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

1.2. Идентифициране на Потребителя(клиента) с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.shop.tminox.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
1.3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.shop.tminox.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
 

 

II. ДЕФИНИЦИИ

 

2.1 „ТЪРГОВЕЦ” - юридическото лице, което продава свои стоки чрез електронния магазин www.shop.tminox.com. ТЪРГОВЕЦЪТ е лицето, с което Потребителят(клиентът) сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока в електронния магазин.

 

2.2 „ПОТРЕБИТЕЛ(клиент)” - дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.
2.3 „ПОРЪЧКА” - направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретни стоки чрез електронния магазин.

 

2.4 „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” - сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между ТЪРГОВЕЦ и Потребител(клиент).

 

2.5 „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” - Интернет сайтът www.shop.tminox.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ТЪРГОВЕЦ и Потребител(клиент) за покупко-продажба на конкретна стока.

 

2.5 „СТОКА” – всички продукти, намиращи се в електронния магазин  www.shop.tminox.com
 

 

„ТОМИКА МЕТАЛ” АД е търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” 176, ЕИК104087740

 

           

 

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 

3.1 Разглеждането на електронния магазин е напълно свободно и безплатно за всички потребители.

 

3.2 За да се пазарува от електронния магазин www.shop.tminox.com, регистрацията не е задължителна. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Задължителните за попълване полета са отбелязани със завездичка. При успешно приключване на регистрацията Потребителят(клиентът) ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

 

3.3 В електронния магазин www.shop.tminox.com на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

 

IV. ЦЕНИ

 

4.1 Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

 

4.2 Посочените на сайта цени не включват цената за доставка, която ще бъде калкулирана отделно по действащите тарифи на куриера доставчик и следва да бъде заплатена от клиента.

 

V. ПОРЪЧКА

 

5.1 Поръчка може да бъде направена от Потребители(клиенти), след коректно попълване на адрес за доставка и плащане на стоката.

 

5.2 Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутона „Потвърди, който се появява, след като първо е избран поне един продукт в количката, приети са условията за обслужване на магазина.

 

5.3 При направена поръчка Потребителят(клиентът) получава потвърждение на поръчката на посочения от него e-mail адрес, като в потвърждението се посочва вида и количеството на поръчаните стоки.

 

5.4 В случай, че поръчаната стока не е в наличност, служител на „Томика Метал” АД уведомява Потребителя(клиента). Ако Потребителят(клиентът) не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

 

5.5 Поръчки в електронния магазин www.shop.tminox.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

 

5.5.1 Работното време на консултантите в електронния магазин www.shop.tminox.com е:
От Понеделник до Петък от 08:00 до 17:00 часа.

 

5.5.2 Поръчки направени от Понеделник до Петък се обработват в рамките на 24 часа, считано от момента на получаване на поръчка. След като поръчката бъде обработена, стоката бива предадена на куриер за доставка до посочения от Потребителя (клиента) адрес. Потребителят (клиентът) ще получи e-mail, в който статусът на поръчката е "Потвърдена" 

 

5.5.3 Поръчки направени в Събота и Неделя, се обработват в Понеделник.

 

5.6 Потребителят(клиентът) може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.Отказ може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл: mc@tminox.com. За да е валиден отказът, Потребителят(клиентът) трябва да предостави: трите си имена, с които е извършил поръчката, цената на поръчката, както и номера на направената поръчка.

 

VI. ДОСТАВКА

 

6.1 Доставката на поръчана чрез електронния магазин стока се извършва с куриер.

 

6.2 Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

 

6.3 Доставки на поръчани стока не се извършват в неделя и в официални празници.

 

6.4 Срокът за доставка на поръчани стоки е между 24 и 48 часа, считано от деня, в който е потвърдена поръчката. Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от куриера.

 

6.5 Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя(клиента) адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на куриер в съответното населено място.

 

6.6 Потребителят(клиентът) носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя(клиента). ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

 

6.7 Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя(клиента) или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност.

 

6.8 При предаване на стоката Потребителят(клиентът) или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

 

6.9 В случай, че Потребителят(клиентът) не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

 

6.10 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят(клиентът) дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

 

6.11 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя(клиента) стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.
 

 

VII. ПЛАЩАНЕ

 

7.1 Заплащането на поръчаните стоки се извършва с „наложен платеж” – плащане в брой на куриера извършващ доставката или предварително по банков път, на сметка посочена от ТЪРГОВЕЦА. Цената на куриерската услуга се калкулира допълнително по действащата ценова листа на куриерската фирма и следва да бъде заплатена от клиента при получаване на поръчаните стоки.

 

VIII. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

 

8.1 На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП, Потребител(клиент), който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, при положение, че е изпълнено всяко едно от следните условия:
8.1.1 Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери.
8.1.2. Потребителят(клиентът) предварително, писмено да е уведомил „Томика Метал” АД на имейл адрес: mc@tminox.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от сключения договор от разстояние
8.2 При надлежно упражнено право на отказ от сключения договор от разстояние, „Томика Метал” АД възстановява на Потребителя(клиента) заплатената за стоката цена в пълен размер. Възстановяването се извършва в брой, с наложен платеж или по банков път, по посочената от потребителя банкова сметка, в срок до 30 дни от връщането на стоката.
8.3 Всички разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на Потребителя(клиента). До момента на предаването на стоката от Потребителя(клиента) на „Томика Метал” АД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

 

IX. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

 

Връзка към страницата на "Комисия за защита на потребителите" - https://kzp.bg/

 

9.1 Гаранционният срок на стоките в електронния магазин www.shop.tminox.com е двадесет и четири месеца, считано от датата на покупка.

 

9.2 Гаранционният срок не се отнася за материали, считани за консумативи – уплътнения, ремъци, лагери, помпи и т.н.

 

9.3 Гаранционният срок е валиден само при спазване на инструкциите за употреба, съпътстващи стоката.

 

9.4 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави на Потребителя(клиента) годна за употреба стока в срок от 30 дни, считано от дата на доставка на стоката, предмет на рекламация, в склад на ТЪРГОВЕЦА. Всички разходи по транспортиране и в двете посоки са за сметка на Потребителя(клиента).

 

9.5 ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже гаранционно обслужване ако стоките са непочистени, замърсени с отровни вещества или други течности, вредни за персонала и околната среда.

 

9.6 ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за повреди, причинени по време на монтаж, транспортни дейности, неправилна употреба, пожар, наводнения или други природни бедствия, опит за ремонт от неупълномощени лица. Описаните причини са основание за отказ на гаранционно обслужване.

 

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ(КЛИЕНТА)

 

10.1. Потребителят(клиентът) има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.shop.tminox.com

 

10.2. Потребителят(клиентът) има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
10.3. Потребителят(клиентът) носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят(клиентът) е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
10.4. Потребителят(клиентът) е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на www.shop.tminox.com

 

10.5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

 

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.shop.tminox.com услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
10.6. Потребителят(клиентът) се задължава да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

10.7. Потребителят(клиентът) е длъжен да провери дали е попълнил вярно своите имена, адрес, електронен адрес и телефон. Потвърждение на поръчката, нейният статус и срок на доставка се изпраща на електронният адрес посочен в регистрационната форма.

 

XI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

11.1. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
11.2. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/.  
11.3. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителят(клиентът), когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.shop.tminox.com
11.4. ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на заявка се задължава да изпрати посредством куриерските улуги заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

 

11.5. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители(клиенти), независимо дали са регистрирани.

 

11.6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя(клиента), изпратено на следния e-mail адрес mc@tminox.com ТЪРГОВЕЦЪТ  събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ  ще използва информацията ще бъдат съобразени с Българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

 

11.7. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  

 

11.8. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

XII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

12.1.ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите Потребители(клиенти) конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

12.2. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

XIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

 

13.1. Комисия за защита на потребителя (КЗП)

Адрес: гр. София, пл. "Славейков" 4А

Електронна поща: info@kzp.bg

Интернет страница: www.kzp.bg

 

13.2. Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

XIV. ИЗМЕНЕНИЯ

 

14.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителя(Kлиентa) за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят(клиентът) не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят(клиентът) заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя(клиента).

 

Последна промяна на настоящите Общи условия – 25.02.2021 г.